Новини

Национален доклад от консултациите от V-я цикъл на процеса на Структурен диалог

Национален доклад от консултациите от V-я цикъл на процеса на Структурен диалог

След продължителни консултации, националната работна група окончателно подготви националния доклад, базиран на отговорите на младежите. Тук може да се запознаете с него.

Над 40 младежи, преподаватели и представители на местната власт се запознаха с процеса на Структурен диалог във Видин

Над 40 младежи, преподаватели и представители на местната власт се запознаха с процеса на Структурен диалог във Видин

На 3.декември в град Видин се проведе поредната среща-дискусия за Структурния диалог, организирана от Национален младежки форум, Министерство на младежта и спорта и Националната работна група по Структурния диалог.

Подобряване работата на Консултативен съвет за младежки политики в Перник чрез Структурен диалог

Подобряване работата на Консултативен съвет за младежки политики в Перник чрез Структурен диалог

На 27 ноември МИКЦ Перник беше домакин на среща-дискусия за Структурния диалог, организирана от Национален младежки форум, Министерство на младежта и спорта и Националната работна група по Структурния диалог.

Анкети

Консултации за V-я цикъл на Структурния диалог

Анкета в рамките на V-я цикъл на процеса на Структурен диалог по темата: "Осигуряване на възможност за въвличане на всички млади хора в една различна, свързана и включваща Европа. Готови за живота, готови за обществото!"

Обучения

В момента в структурен диалог можете да се запишете за следните обучения

Покана за участие в Обучение “Структурен диалог и младежко овластяване”

Покана за участие в Обучение “Структурен диалог и младежко овластяване”

Национален младежки форум (НМФ) отправя покана към младежки представители за участие в обучителен семинар „Структурен диалог и младежко овластяване”, който ще се проведе в периода 24-26 юли 2015 г., гр. София.

Покана за участие в семинар „Структурен диалог и младежко овластяване“

Покана за участие в семинар „Структурен диалог и младежко овластяване“

Национален младежки форум (НМФ) отправя покана към младежки представители за участие в обучителен семинар „Структурен диалог и младежко овластяване”, който ще се проведе в периода 20-22 февруари 2015 г., гр. София, ЦПУО.

Онлайн платформа за участие на ЕК

Краткият текст, който показва, че тази инициатива се извършва, защото организацията е активна на местно ниво

участвай