Структурен диалог - основни принципи

Структурен диалог - основни принципи

Структурираният диалог е дискусия между млади хора и създатели на политики по различни теми, чиято цел е да се гарантира, че мнението на младите хора се взема предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта.

Темите на дискусиите се определят на европейско равнище от министрите, отговарящи за младежта. След това комисия от представители на страните от настоящата тройка председателства на ЕС, Европейската комисия и Европейския младежки форум поема отговорност за координирането на процеса и вземането на решения относно въпроси, които се задават на младите хора в Европа два пъти в годината.

Тези въпроси се използват като основа за национални консултации във всяка страна от ЕС. Те се организират от национални работни групи и в повечето случаи се провеждат от младежки съвети, като включват и други младежки организации и заинтересовани лица.

Някои международни младежки организации също се допитват до членовете си и предоставят мнения по конкретни въпроси.

Какъв е резултатът?

Резултатите от националните консултации и всякакви други допълнителни становища от международни младежки организации се събират в основни документи за младежките конференции на ЕС, където младежки представители и създатели на политики имат възможност да работят заедно и да отправят едно общо послание към ЕС. Младежките конференции на ЕС се провеждат два пъти в годината и техен домакин е страната, която председателства Съюза.

По принцип председателстващата ЕС страна поддържа препоръките на своята младежка конференция на ЕС и ги представя на Съвета на Европейския съюз, за да се гарантира, че те ще бъдат взети предвид в резолюциите на Съвета или в заключенията, приемани от министрите на младежта на страните от ЕС.

Препоръките на конференцията също така се използват от Европейската комисия с оглед на развитието на нейните политики в бъдеще.

Какво е направено досега? 

Досега са проведени три пълни цикъла на структуриран диалог. В първия участваха председателстващите ЕС Испания, Белгия и Унгария, а темата бе младежката заетост. Във втория се включиха Кипър, Дания и Полша, които избраха за тема участието на младежта в демократичния живот.

Третият цикъл на структурирания диалог се състоя по времето, когато ЕС бе председателстван от Ирландия, Литва и Гърция. Темата на този цикъл бе социалното приобщаване и на всеки 6 месеца се провеждаше консултация, която се основаваше на резултатите от предходната.

Как да участвате?

Всяка страна управлява процеса на консултации по свой начин с оглед на нуждите на младите хора в нея. Ако искате да участвате, можете да се свържете с националната работна група във вашата страна за повече подробности.

Процесът на структуриран диалог стъпка по стъпка от Бианка Фарагау във Vimeo.

Новината е от: http://europa.eu/

Новини

Манифест “Бъдещето на Европа”

Манифест “Бъдещето на Европа”

От младите хора на Европейската младежка конференция по структурен диалог в Малта

Еврокомисар Тибор Наврачич: Варна е младежки град

Еврокомисар Тибор Наврачич: Варна е младежки град

Еврокомисарът съобщи още, че предстои обсъждането и приемането на нова Стратегия за младежта в Европейския съюз. Той допълни, че е много важно да бъде чуто мнението на младите хора при формирането на младежките политики за следващите години.

Румен Радев ще посети Варна утре

Румен Радев ще посети Варна утре

В Аулата на Икономическия университет президентът Румен Радев ще участва в инициативата на Европейската комисия "Граждански диалог".

Варна - домакин на Националната младежка среща

Варна - домакин на Националната младежка среща

Известна още като „национален дебат във Варна“, тя цели да събере на едно място над 120 активни млади хора – представители на младежки организации, експерти от различни институции на европейско, национално и регионално ниво, които заедно да работят в посо

Тутракан е домакин на среща на над 30 младежки организации

Тутракан е домакин на среща на над 30 младежки организации

Инициативата е на Националния младежки форум

Националният младежки форум се среща с младежите на Стара Загора

Националният младежки форум се среща с младежите на Стара Загора

По покана на Община Стара Загора на 07.04.2017г. (петък) от 17:00ч. в Международния младежки център – Стара Загора ще се проведе отворена среща между представители на Националния младежки форум и младежки организации и неформални групи от града.