Манифест “Бъдещето на Европа”

Манифест “Бъдещето на Европа”

Предоставяме на вниманието ви манифест, резултат от работата на младежите, участвали в Европейската младежка конференция на структурирания диалог в Малта от март 2017 г. 
 


 

 

 

 

 

 

Манифест “Бъдещето на Европа”

от младите хора на Европейска младежка конференция Малта

20-23 март 2017 г.

Ние се стремим към Европа, където...
- Младите хора вече не страдат от никаква форма на бедност;
- Да се създадат качествени работни места и други възможности, за да се
реализира потенциалът и мечтите на младите хора, а не само да се поддържа
икономическото им оцеляване;
- Благосъстоянието и щастието на гражданите е всеобхватен политически
приоритет, наблюдаван от конкретни институции;
- Младежките организации и младите хора са ангажирани в политически процеси,
които ги засягат на местно и европейско равнище;
- Интересите и профилът на младите хора се отразяват в съвместното създаване
на дизайн на учебната програма;
- Всички млади хора изживяват и се възползват от възможностите за мобилност в
цяла Европа и извън нея;
- Разнообразието се отбелязва и ролята на младежките култури е положителен
двигател за социална промяна;
- Младите хора не считат Земята за свои, но заимствани от бъдещите поколения;

Този манифест е изготвен в рамките на Европейската младежка конференция на
структурирания диалог в Малта на ЕС март 2017 г.
В продължение на 24 часа, младежки делегати и международни неправителствени
младежки организации от различни европейски страни работиха заедно в рамките на
Хекатон. Да обсъди, проучи и развие визия за бъдещето на Европа за следващото
десетилетие.

В контекста на 60-годишнината от подписването на Римските договори, постоянен
процес на размисъл за бъдещето на ЕС и предстоящите предложения за следващата
програма на ЕС за младежта и програма "Еразмус +", този манифест има за цел да
допринесе за възстановяването и укрепването на европейския проект, Чрез
овластяване на младите хора да станат двигатели на положителни промяна за мирен и
приобщаващ континент.
Във времена, когато социалните, културните и политическите ценности в Европа са
предизвикани от нестабилен геополитически и икономически контекст, отслабването
на ЕС, възхода на популизма, национализма и ксенофобията, младите хора са
изправени пред повече пречки, за да реализират пълния си потенциал като активни
европейски граждани и социални иноватори.
В същото време това е най-образованото и взаимосвързано поколение от млади хора,
което е активно ангажирано в социално-политическите процеси и има огромен
потенциал да допринесе значително за Европа, която...
- Обхваща разнообразието извън границите
- Осигурява пълна защита на правата на човека посредством отговорно гражданство
- Улеснява и насърчава включването както на европейците, така и на не-европейци;
- Прилага устойчивото развитие във всичките му измерения;


 

Новини

Обучителен семинар

Обучителен семинар "Диалог на ЕС по въпросите за младежта” 22-24 март 2019, гр. София

Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво.

Европейски младежки диалог – „Създаване на възможности за младите“

Европейски младежки диалог – „Създаване на възможности за младите“

Структурният диалог вече се нарича Европейски младежки диалог – предстои 7ми цикъл „Създаване на възможности за младите“ /Триото 2019-2020/

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУКУРЕЩ!

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУКУРЕЩ!

В периода 25-28 март 2019 година във Букурещ, Румъния.

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВИЕНА!

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВИЕНА!

Национален младежки форум (НМФ) - Националният младежки съвет на България, заедно с Министерство на младежта и спорта и членовете на Националната работна група по Структурен диалог.

Обучение „Структурен диалог и младежко включване“

Обучение „Структурен диалог и младежко включване“

Искаш да промениш средата около себе си? Знаеш, че имаш какво да кажеш и да спомогнеш за ефективното младежкото участие? А знаеш ли какво е Структурен диалог като общоевропейски процес?

Община „Марица“ стана партньор на Националния младежки форум

Община „Марица“ стана партньор на Националния младежки форум

Споразумение за партньорство подписаха кметът на община „Марица“ Димитър Иванов и председателят на Национален младежки форум /НМФ/ Илина Мутафчиева.