Манифест “Бъдещето на Европа”

Манифест “Бъдещето на Европа”

Предоставяме на вниманието ви манифест, резултат от работата на младежите, участвали в Европейската младежка конференция на структурирания диалог в Малта от март 2017 г. 
 


 

 

 

 

 

 

Манифест “Бъдещето на Европа”

от младите хора на Европейска младежка конференция Малта

20-23 март 2017 г.

Ние се стремим към Европа, където...
- Младите хора вече не страдат от никаква форма на бедност;
- Да се създадат качествени работни места и други възможности, за да се
реализира потенциалът и мечтите на младите хора, а не само да се поддържа
икономическото им оцеляване;
- Благосъстоянието и щастието на гражданите е всеобхватен политически
приоритет, наблюдаван от конкретни институции;
- Младежките организации и младите хора са ангажирани в политически процеси,
които ги засягат на местно и европейско равнище;
- Интересите и профилът на младите хора се отразяват в съвместното създаване
на дизайн на учебната програма;
- Всички млади хора изживяват и се възползват от възможностите за мобилност в
цяла Европа и извън нея;
- Разнообразието се отбелязва и ролята на младежките култури е положителен
двигател за социална промяна;
- Младите хора не считат Земята за свои, но заимствани от бъдещите поколения;

Този манифест е изготвен в рамките на Европейската младежка конференция на
структурирания диалог в Малта на ЕС март 2017 г.
В продължение на 24 часа, младежки делегати и международни неправителствени
младежки организации от различни европейски страни работиха заедно в рамките на
Хекатон. Да обсъди, проучи и развие визия за бъдещето на Европа за следващото
десетилетие.

В контекста на 60-годишнината от подписването на Римските договори, постоянен
процес на размисъл за бъдещето на ЕС и предстоящите предложения за следващата
програма на ЕС за младежта и програма "Еразмус +", този манифест има за цел да
допринесе за възстановяването и укрепването на европейския проект, Чрез
овластяване на младите хора да станат двигатели на положителни промяна за мирен и
приобщаващ континент.
Във времена, когато социалните, културните и политическите ценности в Европа са
предизвикани от нестабилен геополитически и икономически контекст, отслабването
на ЕС, възхода на популизма, национализма и ксенофобията, младите хора са
изправени пред повече пречки, за да реализират пълния си потенциал като активни
европейски граждани и социални иноватори.
В същото време това е най-образованото и взаимосвързано поколение от млади хора,
което е активно ангажирано в социално-политическите процеси и има огромен
потенциал да допринесе значително за Европа, която...
- Обхваща разнообразието извън границите
- Осигурява пълна защита на правата на човека посредством отговорно гражданство
- Улеснява и насърчава включването както на европейците, така и на не-европейци;
- Прилага устойчивото развитие във всичките му измерения;


 

Новини

Диалог на ЕС по въпросите за младежта - Консултации

Диалог на ЕС по въпросите за младежта - Консултации

Стандартизиран въпросник по темите от 7-ми цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта.

Участвай в Европейска младежка конференция във Финландия

Участвай в Европейска младежка конференция във Финландия

Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта отварят процедура за подбор на официални младежки делегати от България по време на Европейската младежка конференция, в периода 1-3 юли 2019 година във Хелзинки, Финландия.

Обучителен семинар

Обучителен семинар "Диалог на ЕС по въпросите за младежта” 22-24 март 2019, гр. София

Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво.

Европейски младежки диалог – „Създаване на възможности за младите“

Европейски младежки диалог – „Създаване на възможности за младите“

Структурният диалог вече се нарича Европейски младежки диалог – предстои 7ми цикъл „Създаване на възможности за младите“ /Триото 2019-2020/

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУКУРЕЩ!

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУКУРЕЩ!

В периода 25-28 март 2019 година във Букурещ, Румъния.

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВИЕНА!

БЪДИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВИЕНА!

Национален младежки форум (НМФ) - Националният младежки съвет на България, заедно с Министерство на младежта и спорта и членовете на Националната работна група по Структурен диалог.