Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите е младежка неправителствена организация от гр. Пловдив. Сдружението работи за засилване на отношенията между младите от различните страни от региона и стимулиране на партньорство и диалог. Основните насоки на работа на сдружението са насочени още и към развитие на нови модели в началното, средното и висшето образование, стимулиране диалога между неправителствения сектор и държавните институции, стимулиране творческия подход в науката и културата. От 2012 година е координатор на дейностите по Кариерен форум, съвместно с Общините Пловдив и Марица. Сдружението е инициатор на Младежка среща в гр. Варна на различни теми, касаещи младежта.

ММС

Министерство на младежта и спорта